Budownictwo jednorodzinne:

Pakiet podstawowy – 1800 zł

Pakiet zawiera:
• 6 wizyt na budowie
• odbiór podstawowych elementów konstrukcyjnych oraz izolacyjnych
• prowadzenie dokumentacji budowy
• konsultacje telefoniczne.Pakiet kierowany do inwestorów posiadających dużą wiedzę z zakresu znajomości prawa budowlanego, norm oraz rozporządzeń. Większość prac odbiera i ocenia się samodzielnie, niezbędne jest posiadanie i używanie odpowiedniego sprzętu i narzędzi

Pakiet optymalny – 2600÷2800 zł

Pakiet zawiera:
• 11 wizyt na budowie
• weryfikację projektu budowlanego
• szczegółowy odbiór elementów konstrukcyjnych oraz izolacyjnych
• prowadzenie dokumentacji budowy
• konsultacje telefoniczne
• badania termowizyjne oraz wilgotnościowe po zakończeniu robót izolacyjnych.Pakiet kierowany do inwestorów posiadających podstawową wiedzę z zakresu znajomości prawa budowlanego, norm oraz rozporządzeń, nieposiadających odpowiedniego sprzętu i narządzi do oceny jakości robót

Pakiet profesjonalny – 3400÷3500 zł

Pakiet zawiera:
• 16 umówionych wizyt na budowie oraz dodatkowe kontrolne sprawdzające
• szczegółowa weryfikację projektu budowlanego pod kątem przydatnych zmian eksploatacyjnych
• szczegółowy nadzór i odbiór elementów konstrukcyjnych oraz izolacyjnych
• prowadzenie dokumentacji budowy
• konsultacje telefoniczne
• badania termowizyjne oraz wilgotnościowe po zakończeniu robót izolacyjnych
• badania inspekcyjne kanalizacji i przewodów kominowychPakiet kierowany do inwestorów nieposiadających wystarczającej wiedzy z zakresu znajomości prawa budowlanego, norm oraz rozporządzeń, nieposiadającym odpowiedniego sprzętu i narządzi do oceny jakości robót. Pakiet dedykowany dla inwestorów ceniących bezproblemową eksploatację obiektu po oddaniu do użytkowania

Budownictwo wielorodzinne oraz współpraca z firmami wycena indywidualna.

Kierownik budowy firmy RenomaBud to osoba posiadająca pełne uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, doświadczenie i przygotowanie zawodowe do sprawowania nadzoru wykonywanych robót budowlanych.

Kierownik budowy dba o jakość oraz prawidłowość wszystkich wykonywanych robót budowlanych. Zatrudnienie profesjonalnego kierownika budowy jest inwestycją która zwróci się na etapie budowy oraz wielokrotnie w trackie eksploatacji budynku. Profesjonalna opieka oraz zaangażowanie w budowę wymaga czasu oraz poświecenia. Szczegółowy odbiór wszystkich etapów i elementów budowy powinien być cecha dobrego kierownika budowy.

Firma RenomaBud sprawuje funkcje kierownika budowy dla inwestorów prywatnych i firm. Zajmujemy się budownictwem jednorodzinnym oraz wielorodzinnym.

Nadzór fizyczny nad firmą wykonawczą wpływa na poprawę jakości robót oraz podejście do wykonywanej pracy.