Inspektor nadzoru budowlanego/inwestorskiego w RenomaBud

Usługi dla budownictwa jednorodzinnego pełnimy w pakietach (zakres jak kierownik budowy):

Pakiet podstawowy – 1900 zł

Pakiet zawiera:
• 6 wizyt na budowie
• odbiór podstawowych elementów konstrukcyjnych oraz izolacyjnych
• prowadzenie dokumentacji budowy
• konsultacje telefoniczne.Pakiet kierowany do inwestorów posiadających dużą wiedzę z zakresu znajomości prawa budowlanego, norm oraz rozporządzeń. Większość prac odbiera i ocenia się samodzielnie, niezbędne jest posiadanie i używanie odpowiedniego sprzętu i narzędzi

Pakiet optymalny – 2900 zł

Pakiet zawiera:
• 11 wizyt na budowie
• weryfikację projektu budowlanego
• szczegółowy odbiór elementów konstrukcyjnych oraz izolacyjnych
• prowadzenie dokumentacji budowy
• konsultacje telefoniczne
• badania termowizyjne oraz wilgotnościowe po zakończeniu robót izolacyjnych.Pakiet kierowany do inwestorów posiadających podstawową wiedzę z zakresu znajomości prawa budowlanego, norm oraz rozporządzeń, nieposiadających odpowiedniego sprzętu i narządzi do oceny jakości robót

Pakiet profesjonalny – 3900 zł

Pakiet zawiera:
• 16 umówionych wizyt na budowie oraz dodatkowe kontrolne sprawdzające
• szczegółowa weryfikację projektu budowlanego pod kątem przydatnych zmian eksploatacyjnych
• szczegółowy nadzór i odbiór elementów konstrukcyjnych oraz izolacyjnych
• prowadzenie dokumentacji budowy
• konsultacje telefoniczne
• badania termowizyjne oraz wilgotnościowe po zakończeniu robót izolacyjnych
• badania inspekcyjne kanalizacji i przewodów kominowychPakiet kierowany do inwestorów nieposiadających wystarczającej wiedzy z zakresu znajomości prawa budowlanego, norm oraz rozporządzeń, nieposiadającym odpowiedniego sprzętu i narządzi do oceny jakości robót. Pakiet dedykowany dla inwestorów ceniących bezproblemową eksploatację obiektu po oddaniu do użytkowania

 

Inspektor nadzoru inwestorskiego – na czym polegają jego funkcje?

Inspektor Nadzoru Budowlanego firmy RenomaBud to osoba posiadająca pełne uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz doświadczenie i przygotowanie zawodowe do sprawowania nadzoru wykonywanych robót budowlanych.

Inspektor Nadzoru jest technicznym przedstawicielem Inwestora na placu budowy. Inspektor Nadzoru zgodnie z prawem budowlanym może wydawać polecenia kierownikowi budowy, odbiera oraz kontroluje wykonywane roboty.

Inwestycja polegająca na zatrudnieniu inspektora nadzoru jest decyzją świadczącą o profesjonalnym podejściu oraz dbałości o własne interesy i inwestycje.

Inspektor nadzoru doradza technicznie, weryfikuje oraz koordynuje zapisy umowy na wykonanie robót budowlanych, odbiera wykonywane prace.

Inspektor nadzoru nadzoruje również prace remontowe i modernizacyjne, rozstrzyga spory, wydaje opinie techniczne.

– pojedyncza wizyta inspektora nadzoru budowlanego 200-300 zł
– budownictwo wielorodzinne oraz współpraca z firmami wycena indywidualna