Budownictwo jednorodzinne możliwość realizacji pakietów (zakres jak kierownik budowy):

Pakiet podstawowy – 1600 zł

Pakiet zawiera:
• 6 wizyt na budowie
• odbiór podstawowych elementów konstrukcyjnych oraz izolacyjnych
• prowadzenie dokumentacji budowy
• konsultacje telefoniczne.Pakiet kierowany do inwestorów posiadających dużą wiedzę z zakresu znajomości prawa budowlanego, norm oraz rozporządzeń. Większość prac odbiera i ocenia się samodzielnie, niezbędne jest posiadanie i używanie odpowiedniego sprzętu i narzędzi

Pakiet optymalny – 2400 zł

Pakiet zawiera:
• 11 wizyt na budowie
• weryfikację projektu budowlanego
• szczegółowy odbiór elementów konstrukcyjnych oraz izolacyjnych
• prowadzenie dokumentacji budowy
• konsultacje telefoniczne
• badania termowizyjne oraz wilgotnościowe po zakończeniu robót izolacyjnych.Pakiet kierowany do inwestorów posiadających podstawową wiedzę z zakresu znajomości prawa budowlanego, norm oraz rozporządzeń, nieposiadających odpowiedniego sprzętu i narządzi do oceny jakości robót

Pakiet profesjonalny – 3200 zł

Pakiet zawiera:
• 16 umówionych wizyt na budowie oraz dodatkowe kontrolne sprawdzające
• szczegółowa weryfikację projektu budowlanego pod kątem przydatnych zmian eksploatacyjnych
• szczegółowy nadzór i odbiór elementów konstrukcyjnych oraz izolacyjnych
• prowadzenie dokumentacji budowy
• konsultacje telefoniczne
• badania termowizyjne oraz wilgotnościowe po zakończeniu robót izolacyjnych
• badania inspekcyjne kanalizacji i przewodów kominowychPakiet kierowany do inwestorów nieposiadających wystarczającej wiedzy z zakresu znajomości prawa budowlanego, norm oraz rozporządzeń, nieposiadającym odpowiedniego sprzętu i narządzi do oceny jakości robót. Pakiet dedykowany dla inwestorów ceniących bezproblemową eksploatację obiektu po oddaniu do użytkowania

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor Nadzoru firmy RenomaBud to osoba posiadająca pełne uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz doświadczenie i przygotowanie zawodowe do sprawowania nadzoru wykonywanych robót budowlanych.

Inspektor Nadzoru jest technicznym przedstawicielem Inwestora na placu budowy. Inspektor Nadzoru zgodnie z prawem budowlanym może wydawać polecenia kierownikowi budowy, odbiera oraz kontroluje wykonywane roboty.

Inwestycja polegająca na zatrudnieniu inspektora nadzoru jest decyzją świadczącą o profesjonalnym podejściu oraz dbałości o własne interesy i inwestycje.

Inspektor nadzoru doradza technicznie, weryfikuje oraz koordynuje zapisy umowy na wykonanie robót budowlanych, odbiera wykonywane prace.

Inspektor nadzoru nadzoruje również prace remontowe i modernizacyjne, rozstrzyga spory, wydaje opinie techniczne.

– pojedyncza wizyta inspektora nadzoru budowlanego 200-300 zł
– budownictwo wielorodzinne oraz współpraca z firmami wycena indywidualna