Warszawa:

Mieszkanie do 50 m2 – 160÷200 zł
Mieszkanie do 100 m2 – 220÷270 zł
Mieszkanie powyżej 100 m2 – 280÷300 zł
Dom jednorodzinny do 200 m2 – 260÷320 zł
Dom jednorodzinny powyżej 200 m2 – 340÷380 zł

 

Okolice Warszawy (własny dojazd do 30 km):

Mieszkanie do 50 m2 – 180÷220 zł
Mieszkanie do 100 m2 – 240÷290 zł
Mieszkanie powyżej 100 m2 – 300÷330 zł
Dom jednorodzinny do 200 m2,– 280÷340 zł
Dom jednorodzinny powyżej 200 m2, – 360÷400 zł

Cena odbioru powyżej 30 km od Warszawy ustalana indywidualnie.Rabat 20% przy zamówieniu dwóch lub więcej odbiorów jeden po drugim.

Odbiór techniczny mieszkania, domu, lokalu usługowego wykonywany jest w oparciu o fachową wiedzę techniczną, doświadczenie, prawo budowlane, normy oraz zasady sztuki budowlanej. Inspektor nadzoru przeprowadzający odbiór techniczny posiada niezbędne uprawnienia budowlane oraz przygotowanie zawodowe do profesjonalnego wsparcia. Na odbiorze sporządzany jest protokół do którego wpisywane są wszelkie usterki oraz niezgodności, deweloper zgodnie z ustawą musi usunąć wszelkie zgłoszone zasadne usterki na własny koszt.

Podstawowy zakres sprawdzenia w trakcie odbioru technicznego mieszkania lub domu:

 • Geometria mieszkania (odchylenia płaszczyzny, pionu, płaszczyzn przecinających);
 • Pomiar powierzchni;
 • Pomiar wysokości;
 • Jakość oraz poprawność wykonania tynków, posadzek;
 • Usterki mechaniczne (ubytki, pęknięcia, zarysowania, uszkodzenia) na tynkach, posadzkach, elementach wykończenia;
 • Stolarkę okienną i drzwiową pod kątem prawidłowości wykonania, szczelności, usterek mechanicznych;
 • Pomiary wilgotności;
 • Pomiary wentylacji;
 • Pomiary instalacji elektrycznej;
 • Stan ogólny instalacji sanitarnych i elektrycznych;
 • Elementy przynależne (balkon, loggia, taras) prawidłowość wykonania, jakość oraz stan elementów wykończenia.
 • Garaż oraz miejsce postojowe;
 • Obróbki blacharskie, parapety;
 • Ogródek oraz teren zewnętrzny przynależny;
 • BADANIA TERMOWIZYJNE +od 50 do 100zł.

Na odbiorze technicznym wykorzystywany jest profesjonalny nowoczesny sprzęt pomiarowy m.in:

 • kamera termowizyjna;
 • wilgotnościomierz inwazyjno pojemnościowy;
 • anemometr; 
 • dalmierz laserowy;
 • miernik elektryczny;
 • zestaw kątownic budowlanych;
 • zestaw łat budowlanych.

Do każdego odbioru technicznego mamy podejście indywidualne, dostosowujemy się do indywidualnych oczekiwań oraz wymogów klienta.