Pakiet podstawowy:

Badanie termowizyjne mieszkania – 180÷240 zł
Badanie termowizyjne domu – 220÷280 zł

Zawiera zdjęcia termowizyjne plus zdjęcia jpg. bez ograniczonej ilości.

 

Pakiet profesjonalny:

Badanie termowizyjne mieszkania – 250÷280 zł
Badanie termowizyjne domu – 280÷320 zł

a) Zawiera zdjęcia termowizyjne, zdjęcia jpg. bez ograniczonej ilości,
b) profesjonalny raport termowizyjny,
c) zalecenia eksploatacji i napraw.

Wykorzystujemy profesjonalną kamerę termowizyjna marki FLIR.

Badania budynków kamerą termowizyjną polegają na prześwietleniu budynku celem weryfikacji występowania mostków termicznych.

Kamerą termowizyjną możemy prześwietlać i weryfikować przebieg oraz szczelność instalacji sanitarnych, przegranie instalacji elektrycznej.

Występowanie mostków termicznych powoduje utratę ciepła, wzrost kosztów ogrzewania, wychłodzenie budynku, powstawanie wilgoci. 

Planując naprawę warstw termoizolacyjnych ścian, dachu, fundamentów wykonanie badania termowizyjnego pozwoli określić miejsca występowania problemów, niezbędne naprawy oraz oszacować ich koszty.

Badania termowizyjne wykonywane powinny być przy minimalnej różnicy temperatur 10°C między pomieszczeniem wewnętrznym a temperaturą zewnętrzną.