Cennik okresowych przeglądów technicznych budynków mieszkalnych.
Przegląd budowlany:

– budynek jednorodzinnych – 200÷300 zł
– budynek wielorodzinny (powierzchnia użytkowa do 1000 m²) – 300÷400 zł
– budynek wielorodzinny (powierzchnia użytkowa do 5000 m²) – 600÷800 zł
– budynek wielorodzinny (powierzchnia użytkowa do 10000 m²) – 1000÷1200 zł
– budynek wielorodzinny (powierzchnia użytkowa powyżej 1000 m²) – 0,13 zł/1m²
– budynki biurowe – wycena indywidualna
– budynki usługowe – wycena indywidualna
– budynki przemysłowe – wycena indywidualna

 

Przegląd sanitarny:

– realizowany razem z przeglądem budowlanym – 100÷250 zł
– realizowany odrębnie – ceny ustalane indywidualnie

Przegląd instalacji gazowej:

– wycena indywidualna

 

Przegląd przewodów kominowych:

– wycena indywidualna

Przegląd instalacji elektrycznej:

– wycena indywidualna

Obowiązkowe przeglądy budowlane realizowane są zgodnie z wymogami prawa budowlanego, rozporządzenia w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych oraz warunków technicznych warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Artykuł 62 prawa budowlanego nakłada na właścicieli, zarządców oraz użytkowników obiektów budowlanych przeprowadzania szeregu obowiązkowych kontroli technicznych.

Brak posiadania aktualnych protokołów z kontroli w przypadku awarii, zdarzeń losowych przyniesie szereg problemów w przypadku kontroli nadzoru budowlanego (kary finansowe), oraz problemy z wypłatą odszkodowania przez ubezpieczyciela budynku. W każdym dokumencie określającym ogólne warunki wypłaty odszkodowania jest zapis o obowiązku przeprowadzania przeglądów budowlanych. 

Przegląd budynku wykonywany jest szczegółowo, przeglądane wszelkie elementy konstrukcyjne, elewacyjne, instalacje, teren zewnętrzny. Protokół sporządzony po kontroli jest szczegółowy, wpisane są wszelkie usterki, zalecane sposoby naprawy oraz stopień pilności.

Protokół stanowi dokument potwierdzający przegląd oraz materiał do planowania remontów i modernizacji budynków. W protokole szczególnie podkreślone są elementy wymagające pilnych napraw które pozostawione mogą się pogłębiać i wymagać większych nakładów finansowych.

okresowy przegląd instalacji elektrycznej w budynku
OKRESOWY PRZEGLĄD INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU – DLACZEGO NALEŻY GO PRZEPROWADZAĆ?