Problem jak obliczyć powierzchnię mieszkania lub domu często spędza sen z powiek osobom kupującym nieruchomość i dokonującym jej technicznego odbioru. Mierzenie powierzchni jest również niezmiernie ważne dla celów podatkowych, ubezpieczeniowych i wielu innych. W jaki sposób w takim razie wykonać pomiar powierzchni zgodnie ze sztuką?

Co to jest powierzchnia użytkowa mieszkania?

Najważniejszym pojęciem, które znacznie ułatwi dokonanie pomiarów, jest tzw. powierzchnia użytkowa mieszkania. Jest to najważniejszy parametr, którego prawidłowe przedstawienie nastręcza wielu trudności. Sprawę komplikuje fakt, że sposób obliczania powierzchni użytkowej jest regulowany przez kilka aktów prawnych oraz podlega kilku normom:

  • Podstawowa polska norma PN-ISO 9836:1997 określa, że powierzchnia użytkowa to część powierzchni kondygnacji netto (tj. ograniczonej przez elementy zamykające).
  • Obecnie podstawowa norma jest zastępowana powszechnie przez normę PN-ISO 9836:2015-12. Jest to w zasadzie modyfikacja normy podstawowej, która pozwala powiększyć powierzchnię użytkową o elementy konstrukcji nadające się do demontażu (np. ścianki działowe).
  • Uzupełnieniem jest specjalistyczna norma PN-70/B-02365, która uszczegóławia parametry dla powierzchni użytkowej – wyróżniając powierzchnię podstawową i pomocniczą. Norma ta jest powszechnie stosowana w przypadku budownictwa komercyjnego, ale równie dobrze pozwala na dokładne wyliczenie powierzchni użytkowej pomieszczeń w domach i mieszkaniach.

Praktyczne zasady obliczania powierzchni użytkowej

W praktyce obliczenie metrów kwadratowych przy zastosowaniu reguł określonych w powyższych normach wymaga także uwzględnienia wielu dodatkowych elementów. Należy pamiętać, że powierzchnia pokoi i innych pomieszczeń w nowych nieruchomościach powinna być mierzona na poziomie posadzki. Należy pamiętać, że do powierzchni użytkowej nie wolno zaliczać drzwi, okien balkonowych, przejść czy wnęk w ścianach. Obliczenie metrów kwadratowych powinno być dokonywane z dokładnością pomiarową do 0,01 m.

Po wykonaniu pomiaru posadzki (obliczenie metrów kwadratowych), kolejnym etapem może być obliczenie powierzchni użytkowej (kubatury pomieszczenia). W tym przypadku należy mierzyć także wysokość i pamiętać, że w przypadku:

  • wysokości mniejszej niż 1,4 m nie uwzględnia się pomiaru,
  • wysokości 1,4-2,2 m – do obliczeń wykorzystuje się 50% pomiaru,
  • wysokości powyżej 2,2 m do obliczeń wykorzystuje się 100% pomiaru.

Narzędzia do wykonywania pomiaru

W związku z tym, że zasady wykonywania pomiaru są bardzo skomplikowane, bardzo pomocne są nowoczesne narzędzia do ich wykonywania. Na pewno takie rozwiązania jak nowoczesne dalmierze laserowe czy elektroniczne mierniki odległości będą pomocne i pozwolą uniknąć nieporozumień mogących skutkować problemami lub kosztami w przyszłości.