Jako inwestor jesteś bezpośrednio odpowiedzialny za powstanie i realizację projektu budowlanego. Jednak skuteczna i bezproblemowa realizacja całego przedsięwzięcia nie jest możliwa bez przyjęcia do współpracy dodatkowych trzech osób: architekta, kierownika budowy i inspektora budowlanego (zwanego także inspektorem nadzoru inwestorskiego).

Warto pamiętać, że inspektor nadzoru inwestorskiego to osoba stojąca ponad kierownikiem budowy i nie może pełnić obydwu funkcji! Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta: pełni on rolę kontrolną nad kierownikiem budowy i reprezentuje twoje interesy jako inwestora – pilnuje, aby proces realizacji budowy przebiegał bez problemów. Sprawdza rzetelność i zgodność ze sztuką techniczną prac wykonanych przez ekipę budowlaną. Może także wydawać polecenia kierownikowi – co oczywiście będzie odnotowywane w dzienniku budowy. Dodatkowo inspektor budowlany ma prawo zażądać od kierownika budowy (lub robót budowlanych) dokonania stosownych poprawek.

Budujesz swój dom jednorodzinny? Postaw na inspektora

Budując swój dom jednorodzinny, nie masz obowiązku zatrudniać inspektora nadzoru inwestorskiego. Niemniej rozważ ten pomysł w chwili, gdy kierownikiem twojej budowy ma być osoba, która jest szefem ekipy realizującej tę inwestycję.

W takim przypadku wynajęcie inspektora nadzoru inwestorskiego da Ci pewność, że budowa będzie przebiegać bez zbędnych opóźnień oraz zostanie wykonana poprawnie. Niewielkim kosztem zaoszczędzisz sporo czasu i nerwów (nigdy nie wiadomo, kiedy trafi się niesolidny fachowiec).

Koszt zatrudnienia inspektora nadzoru inwestorskiego może wynieść nawet do 2,5 proc. kosztów inwestycji, chociaż finalnie ten wydatek może się zwrócić z nawiązką, ponieważ inspektor będzie:

  • czuwać nad procesem budowy – pilnować rzetelności wykonania robót i terminowości ich wykonania przez kierownika i ekipę budowlaną, a Ty będziesz mógł spokojnie wrócić do swoich zajęć;
  • kontrolować zużycie materiałów i inne koszty – ochroni Cię przed możliwymi nadużyciami (zawyżonymi cenami robót i zakupu materiałów) ze strony wykonawcy,

A jeżeli zatrudnisz inspektora jeszcze przed rozpoczęciem budowy, wówczas w zależności od Twoich potrzeb pomoże Ci wybrać technologię budowy i ekipę budowlaną. Następnie pomoże Ci sprawdzać treść umowy z wykonawcą.

Inspektor vs. kierownik

Mówiąc najprościej, do obowiązków kierownika budowy należy dbałość o poprawny przebieg budowy, zaś obowiązkiem inspektora budowlanego jest trzymanie pieczy nad jakością i oszczędnością procesu jej realizacji. Inspektor będzie też pełnić rolę Twojego doradcy, jako inwestora. Będzie tworzyć kosztorysy, weryfikować te już istniejące i rozliczać zakupy dokonane przez wykonawców.

Zanim wybierzesz inspektora, sprawdź zakres prac i obowiązków naszego inspektora budowlanego / inspektora nadzoru inwestorskiego. Warszawa i teren województwa mazowieckiego to obszar, na którym działamy od lat i znamy go pod każdym względem, aby jak najlepiej służyć Ci radą i profesjonalnym wsparciem.