Zakup nieruchomości, a w szczególności domu czy mieszkania jest zakupem o podwyższonym ryzyku. Wynika to przede wszystkim z faktu iż dokonujemy takiego rzadko, a często raz bądź dwa razy w życiu, ze względu na znaczny koszt i poziom skomplikowania takiej transakcji. W związku z powinniśmy podjąć jak najwięcej działań przed podpisaniem umowy i przekazaniem kluczy, mających na celu dokładne sprawdzenie rzeczywistego stanu technicznego mieszkania. Nie można oczywiście zapomnieć o zweryfikowaniu samych dokumentów, które podpisujemy. W dobie powszechnego dostępu do szerokiej gamy informacji możemy to zrobić samemu bądź zlecić takie zadanie firmie, która sporządzi dla nas niezbędny raport.

Rękojmia mieszkania, czyli pierwsza linia obrony przed nieuczciwymi sprzedającymi

Rękojmia jest podstawowym narzędziem, które chroni nas jako konsumentów przed zakupem przedmiotu umowy kupna- sprzedaży, nie wiedząc, że posiada on wady ukryte. Tyczy się to również zakupu nieruchomości na rynku wtórnym jak i pierwotnym. Trwa ona 5 lat od momentu dokonania zakupu i nawet jeżeli nie jest zawarta w samej umowie to gwarantuje jej działanie Kodeks Cywilny.

Wady ukryte w mieszkaniu – czym są?

Według litery prawa mowa o tym, że „W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym”.

 Przykłady wad ukrytych w mieszkaniu, zatajonych przy sprzedaży

Wadą ukrytą w przypadku działek najczęściej uznawany jest brak dostępu do mediów, a także zatajenie faktu przez sprzedawcę, że na terenie działki nie można wybudować nieruchomości. W przypadku wad budowlanych wachlarz możliwości jest jeszcze większy. Do najczęstszych z nich możemy zaliczyć między innymi wady projektowe bądź błędy w związku z jego wykonaniem oraz w związku z użytymi materiałami wątpliwej jakości. Podstawowe wady ukryte mieszkania bądź domu związane są z niewłaściwym działaniem instalacji, która była niewłaściwie konserwowana bądź naprawiana. Jedną z takich jest zalewanie części domu bądź mieszkania i następujące w związku z tym pojawienie się zagrzybienia ścian.

 Jak sobie radzić z wadami ukrytymi po zakupie mieszkania?

Ciekawą kwestią jest to, że jeżeli kupującym jest konsument to wady fizyczne, które wystąpią do roku po wydaniu przedmiotu umowy to istnieje instytucja wówczas domniemania, że sama wada lub jej przyczyna istniała w momencie zmiany właściciela. Dodatkowo przy zidentyfikowaniu wad ukrytych otwiera się prawna droga do możliwości odstąpienia od umowy bądź obniżenia ceny, chyba, że sprzedający usunie je bezzwłocznie oraz bez nadmiernego wystawienia kupującego na dotkliwe niedogodności.

Nikt jednak nie zwróci nam utraconego czasu, który poświęcony zostanie na walczenie o swoje prawa, szczególnie jeżeli sprzedający nie będzie chciał z nami współpracować. W związku jeżeli mamy taką możliwość warto skorzystać z usług firm, które oferują prowadzenie audytów mieszkań i nieruchomości. Jedną z takich jest Renoma Bud, która prowadzi odbiory techniczne domów w Warszawie i okolicy. Koszt takiego przedsięwzięcia zamyka się w kilkuset złotych, a ratuje narażenie się na wady obniżające wartość nieruchomości o tysiące, a nawet dziesiątki tysięcy złotych.