Odbiór techniczny mieszkania lub domu to jedna z najważniejszych czynności wykonywanych przed ostatecznym odbiorem kluczy od dewelopera. To właśnie na tym etapie sprawdzana jest zgodność otrzymywanego mieszkania z zawarta umową. W tym momencie istnieje także ostatnia szansa na zgłoszenie występujących niezgodności, dlatego odbiór techniczny wymaga szczególnej uwagi i zadbania o wszelkie aspekty tego procesu. W jakich sytuacjach można zdecydować się na nie odebranie mieszkania od dewelopera i co zrobić w takiej sytuacji? Podpowiadamy!

Kiedy można nie odebrać mieszkania od dewelopera?

Odbiór mieszkania od dewelopera to sytuacja, która często wiążę się z wieloma stresującymi decyzjami wynikającymi z występujących w lokalu wad czy niezgodnością odbieranego mieszkania z oczekiwaniami i zawartą umową deweloperską. Nabywca takiej nieruchomości ma prawo do odmówienie podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego w sytuacjach, gdy przedmiot umowy, jakim jest dom lub mieszkanie różni się w istotny sposób od parametrów zawartych w umowie deweloperskiej. Na nie odebranie mieszkania od dewelopera można zdecydować się w kilku przypadkach, do których zalicza się:
* znaczna różnica powierzchni mieszkania, która wynosi np. 5 procent,
* znaczne odchylenia ścian od płaszczyzny na całej rozpiętości pomieszczenia,
* brak zaplanowanych okien lub drzwi,
* brak balkonu,
* występowanie innego układu pomieszczeń,
* zastosowanie innych materiałów budowlanych, które różnią się z tymi zawartymi w prospekcie informacyjnym.
Występowanie tego typu wad w mieszkaniach lub domach odbieranych od dewelopera zazwyczaj stanowi uzasadniony powód odmowy do przyjęcia nieruchomosci, co skutkuje możliwością rozwiązania umowy deweloperskiej.

Całkowicie odmienna sytuacja występuje w przypadku, gdy w mieszkaniu lub domu występują niezgodności, takie jak rysy czy uszkodzenia mechaniczne możliwe do naprawienia. W takim przypadku, należy podjąć dialog z deweloperem i spróbować znaleźć wspólne rozwiązanie. Zazwyczaj prowadzi to do zawarcia porozumienia z deweloperem, który decyduje się na pokrycie kosztów związanych z usunięciem występujących wad.

Odbiór domu lub mieszkania Warszawa – zdecyduj się na pomoc specjalistów z RenomaBud

Odbiór mieszkania to bardzo ważny moment, w którym deweloper udostępnia nabywcy gotowe mieszkanie lub dom w celu skontrolowania jego zgodności z zawartą umową deweloperską i normami budowlanymi. Wiele osób nie jest w stanie samodzielnie ocenić stanu otrzymywanej nieruchomości, ponieważ nie posiadają oni szerokiej wiedzy z zakresu budownictwo czy specjalistycznych narzędzi, które pozwoliłyby na pomiar kluczowych wartości. Z tego względu, coraz większą popularnością cieszą się usługi doradców budowlanych, którzy posiadają fachowa wiedzę, doświadczenie oraz znają prawo budowlane i wszelkie normy niezbędne do przeprowadzenia prawidłowego odbioru technicznego nieruchomości.

Poszukując sprawdzonej firmy do wykonania odbioru technicznego na terenie województwa mazowieckiego warto zdecydować się na usługi firmy RenomaBud, która zatrudnia specjalistów z bogatym doświadczeniem oraz specjalistyczna wiedzą techniczną. Pozwala to na wykonywanie kompleksowych odbiorów technicznych mieszkań i domów.