Protokół zdawczo-odbiorczy stanowi dokument zawierający opis lokalu, którego jedna strona kończy użytkowanie, a druga rozpoczyna.
Protokół zdawczo-odbiorczy lokalu lub protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania jest podstawą do zakończenia płacenia za media przez dotychczasowego użytkownika, a rozpoczęcia przez podmiot lub osobę przejmującą nieruchomość. Trzeba zatem podać:
– numery liczników prądu, wody, CO, gazu,
– stany powyższych liczników,
– ukompletowanie instalacji alarmowej, dostępu do internetu, telewizji kablowej,
– numery fabryczne urządzeń wchodzących w skład powyższych instalacji.

 

Protokół przekazania mieszkania a rachunki za media

Protokół jest zazwyczaj honorowany przez dostawców mediów i może stanowić załącznik do rozwiązania umowy z dotychczasowym odbiorcą, oraz umowy z nowym odbiorcą.
Jeżeli na terenie posesji znajdują się zbiorniki np. na gaz lub olej opałowy, nieczystości płynne warto zapisać jaki jest stan ich zapełnienia.
Dokument pt. „protokół przekazania mieszkania” powinien zawierać również liczbę kluczy, pilotów lub kart identyfikacyjnych do:
– lokalu,
– skrzynki pocztowej,
– szlabanów, bram sterowanych elektronicznie,
– szafek z z licznikami i zaworami lub wyłącznikami mediów.

Protokół musi zawierać:
– datę,
– czytelne podpisy osoby przekazującej i przejmującej lokal.

 

Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzany przez reprezentanta

Jeżeli inna osoba przekazuje/przejmuje lokal zaś inna była/będzie jego właścicielem, niezbędna jest informacja na temat podstawy prawnej na mocy której działa reprezentant. W protokole musi znaleźć się również informacja o dokumencie na podstawie, którego sprawdzone zostały tożsamości osób przekazujących i przejmujących lokal.

 

Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania: co powinno się w nim znaleźć?

O ile nie będzie sporządzony protokół usterkowy, w protokole zdawczo-odbiorczym powinny znaleźć się opisy stanu lokalu lub mieszkania. Należy sprawdzić działanie wszystkich baterii, kontaktów, punktów świetlnych, odpływów. Czas poświęcony na skrupulatną kontrolę zwróci się z nawiązką gdy okaże się, że np. do punktu świetlnego nie dociera napięcie i konieczne jest rozkuwanie ścian, aby usunąć usterkę.
Na podstawie powyższych wskazówek można zredagować własny protokół zdawczo-odbiorczy wzór którego jest zależny od rodzaju i wyposażenia nieruchomości.

 

Jeśli potrzebujesz pomocy profesjonalisty, zamów profesjonalny odbiór mieszkania Warszawa w Renomabud!