Kierownik budowy jest bardzo ważnym, chociaż nierzadko niedocenianym zawodem. Człowiek ten zajmuje się osobistym nadzorowaniem prac budowlanych, jak również odpowiada za szybkie wykrycie wszelakich błędów, które występować mogą podczas realizowania inwestycji. Dlatego zatem tak istotne jest, aby wybrać właściwego fachowca, który do swoich obowiązków będzie podchodzić skrupulatnie i rzetelnie. O co należy zapytać kierownika budowy?

Jakie obowiązki ma kierownik budowy?

Najważniejszą rolą, jaką ma kierownik budowy, jest sprawowanie przez niego nadzoru nad postępem różnych prac budowlanych prowadzonych w miejscu inwestycji. Zgodnie z prawem budowlanym do jego obowiązków zalicza się:

 • protokolarne przejęcie terenu od inwestora,
 • nadzorowanie geodezyjnego wytyczania obiektu,
 • prowadzenie dziennika budowy,
 • branie udziału w czynnościach powiązanych z odbiorem wybranego obiektu budowlanego,
 • zadbanie o przestrzeganie zasad BHP na terenie budowy,
 • kontrolowanie jakości przeprowadzanych prac, jak i nadzór nad usunięciem ewentualnych wad,
 • bezpośrednie nadzorowanie i koordynowanie przeprowadzanych prac budowlanych.

Ponadto, w wypadku wykrycia dużych nieprawidłowości, kierownik budowy ma obowiązek niezwłocznie o nich poinformować inwestora. Jeżeli nieprawidłowości te będą bezpośrednio zagrażały życiu albo zdrowiu, osoba na wymienionym stanowisku może także zupełnie wstrzymać proces prac budowlanych.

Jakie pytania warto zadać kierownikowi budowy?

Jest wiele pytań, które warto zadać kierownikowi budowy, a wśród nich:

 • Jaki będzie zakres obowiązków kierownika budowy?
 • Czy kierownik budowy zapoznał się z technologią, której wyboru dokonał inwestor?
 • Czy prowadził już budowę w takiej technologii?
 • Jaka jest jego wiedza odnośnie do tej technologii?
 • Jakiego wynagrodzenia oczekuje kierownik budowy za wybrany zakres prac?
 • Jaka będzie obowiązywała forma rozliczenia?
 • Jaka jest dyspozycyjność kierownika budowy?
 • Jak często można do niego dzwonić?
 • Z jak daleka kierownik musi dojeżdżać na budowę?
 • O co można zapytać podczas budowy?
 • Ile inwestycji kierownik budowy będzie równocześnie prowadził?
 • Ile czasu kierownik budowy będzie potrzebował na dojazd do inwestycji?
 • Na jaką kwotę ubezpieczył się kierownik budowy?
 • Czy jest to podstawowa/ustawowa, czy nadwyżkowa kwota OC?
 • Czy kierownik budowy zajmie się sprawdzeniem wykonania przyłączy zewnętrznych oraz izolacji fundamentów?
 • Czy można sprawdzić inwestycje, które kierownik wcześniej prowadził?
 • Czy kierownik może okazać referencje od wcześniejszych inwestorów?
 • Czy można porozmawiać z poprzednimi inwestorami?