Budowa domu to poważna inwestycja do której należy się odpowiednio przygotować. Zatrudnienie dobrej i cenionej firmy budowlanej to bardzo dobre posunięcie, ale to nie murarze ani dekarze są najważniejsi. Najbardziej pożądanym człowiekiem w całej inwestycji jest kierownik budowy. To właśnie profesjonalny inżynier budownictwa odgrywa kluczową rolę w całym procesie budowy. Jaka jest jego rola i jakimi kryteriami kierować się przy jego wyborze? Poniżej znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania i wątpliwości.

Dlaczego warto zatrudnić kierownika budowy?

Kierownik budownictwa to specjalista budowlany, który zajmuje się nadzorem wszelkich prac, wiążących się z realizacją inwestycji. Taki fachowiec zabezpiecza teren budowy, zajmuje się dokładną weryfikacją projektu budowlanego pod kątem zmian eksploatacyjnych, kieruje pracami zgodnie z prawem budowlanym i obowiązującymi przepisami BHP, prowadzi dokumentację budowy, nadzoruje i odbiera elementy konstrukcyjne i termoizolacyjne, przeprowadza badania termowizyjne oraz wilgotnościowe po zakończeniu robót izolacyjnych, przygotowuje gotowy obiekt do odbioru i informuje inwestora o wszystkich ważnych działaniach, związanych z budową. Rola kierownika jest bardzo ważna, bez niego nie będzie zrealizowana żadna inwestycja, wymagająca pozwolenia na budowę.

Czym kierować się przy wyborze kierownika budowy?

Osoba nadzorująca budowę powinna posiadać pełne uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bo to świadczy o rzetelnym przygotowaniu do wszelkich zadań, związanych z budową domu lub innej inwestycji. Ponadto powinie posiadać doświadczenie przy nadzorowaniu robót budowlanych, poparte wieloma udanymi realizacjami. Dobry inżynier budownictwa zadba o wysoką jakość wykonywanych prac budowlanych i o wszystkie etapy budowy oraz dokona szczegółowego ich odbioru.

Profesjonalny kierownik budowy

Warszawa jest miastem, które bardzo dynamicznie się rozwija w zakresie budownictwa mieszkaniowego, jednorodzinnego i energetycznego. Właśnie w stolicy ma swoją siedzibę firma RenomaBud, która jest rzetelnym i doświadczonym zespołem inżynierskim, świadczącym usługi w zakresie kierowania budową na terenie województwa mazowieckiego.
Oferujemy kompleksowe działania, nadzorujące budowę na wszystkich jej etapach oraz szczegółowo odbieramy wszystkie etapy budowy. Nasi specjaliści to doświadczona kadra inżynierska, która przeprowadzi cały proces budowy na najwyższym poziomie. Dzięki temu eksploatacja budynku po oddaniu do użytkowania będzie przebiegać w sposób komfortowy. Zatrudnij kierownika budowy w Warszawie z Renomabud!