Zacznijmy od tego, że odbiór techniczny to nie to samo co przekazanie kluczy. Warto zdefiniować czym jest odbiór techniczny, który jest jednym z najważniejszych etapów w procesie zakupu nieruchomości.

Odbiór techniczny mieszkania polega na sprawdzeniu przez nabywcę mieszkania, czy deweloper wykonał lokal/dom zgodnie z umową deweloperską. „Mieszkania zupełnie bez usterek zdarzają się rzadko. Jednak dość często kupujący popełniają błąd, gdy obierają klucze do mieszkania, nie sprawdzając usterek”. – mówi Łukasz Ratyński, inżynier i założyciel firmy Renomabud.„Odbiór techniczny mieszkania nie warto wyłącznie utożsamiać z odbiorem kluczy i momentem, od którego wolno nam użytkować lokal. Tak, to prawda, że deweloperzy często łączą oba te odbiory, jednak w większości przypadków klucze otrzymujemy dopiero w momencie, gdy zostaną naprawione zgłoszone przez nas usterki”. To oznacza, że przed tym, jak nastąpi oficjalny odbiór mieszkania, możemy się spotkać z przedstawicielem dewelopera nawet kilka razy, dopóki usterki nie zostaną poprawione. Zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem byłoby odebranie mieszkania w towarzystwie osoby, która zajmuje się tym na co dzień. Koszt takiej usługi wynosi zwykle kilkaset złotych (często zależy on od metrażu). W takim przypadku odbiór mieszkania będzie bardzo szczegółowy.
Plusem dla kupującego jest to, że gdy jeszcze są naprawiane usterki i nie możemy zająć się pracami wykończeniowym – nie musimy płacić czynszu. Z każdego odbioru obowiązkowo spisuje się protokół, w którym nabywca zgłasza wady, usterki, niezgodności z projektem i standardem wykończenia.

Na sam koniec następują formalności. Przekazanie kluczy to z kolei moment, kiedy przechodzi na nas „otrzymanie” mieszkania. Czyli od tego momentu kupujący ponosi wszystkie opłaty za media, czynsz, również nabywca ponosi ryzyko uszkodzenia lokalu. Od tego momentu deweloper nie ma prawa wejść do mieszkania, ani też naprawiać usterki bez wiedzy właściciela.

Istnieje taki mit, że usterki, które nie zostały wykryte podczas odbioru, nie mogą być zgłaszane deweloperowi po odbiorze mieszkania. Często niektóre usterki ujawniają się dopiero po upływie kilku lub kilkunastu miesięcy, a nawet po roku. Z przepisów kodeksu cywilnego wynika, że wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne obiektu. Co to jest rękojmia i czego możesz się domagać od dewelopera po odbiorze mieszkania – więcej w następnej publikacji 🙂