Kontrola okresowa obiektów budowlanych to obowiązkowa czynność, która musi być regularnie wykonywana przez ekspertów z odpowiednimi uprawnieniami. Obowiązek przeprowadzenia kontroli okresowej wynika z obowiązujących przepisów prawnych – w tym ustawy Prawo budowlane. Brak wykonania okresowego przeglądu budynków niesie ze sobą bardzo poważne konsekwencje. Warto jest znać!

Kary za brak przeglądu obiektu budowlanego

Kary za brak przeglądu zostały wprowadzone w celu przestrzegania ustawowego obowiązku dokonywania kontroli.

Kara grzywny to podstawowa konsekwencja dla właściciela, który popełnia wykroczenie w postaci braku wymaganej kontroli budynku. Kontrola nadzoru budowlanego jest przeprowadzana, w następstwie której następuje decyzja o nałożeniu mandatu przez nadzór budowlany.

Kara ograniczenia wolności to bardziej poważna konsekwencja od grzywny, z którą mogą zetknąć się osoby naruszające wspomniane reguły prawa budowlanego. Tego rodzaju kary są stosowane w przypadku poważnych naruszeń związanych np. ze złym stanem technicznym budynków, grożącym osobom z nich korzystającym. Kary ograniczenia wolności są szczególnie ryzykowne dla właścicieli dużych budynków użytkowych, udostępnianych do użytku klientów.

Kara pozbawienia wolności do roku to najbardziej poważna kara za brak okresowej kontroli budynku. Tego rodzaju kary są nakładane w szczególnie poważnych przypadkach, w tym dużych naruszeń, dużych opóźnień oraz świadomych lub celowych zaniedbań, które mogą grozić życiu i zdrowiu użytkownikom danego budynku. Przykładem jest wybuch pożaru będący skutkiem braku przeglądu instalacje elektrycznej czy kominowej, który może być podstawą do oskarżenia o nieumyślne spowodowanie śmierci.

Kara za brak przeglądu to niejedyne konsekwencje, które mogą spotkać osoby odpowiedzialne za zarządzanie budynkiem. Po sporządzeniu odpowiedniego protokołu możliwe są także inne kary nakładane przez nadzór budowlany – w tym za brak usunięcia nieprawidłowości, które wskazuje protokół pokontrolny.

Źródła informacji dla zarządzających budynkami

Dla osób zainteresowanych tym, co grozi za brak okresowej kontroli obiektu budowlanego, polecane jest zapoznanie się z odpowiednimi regulacjami (w tym z ustawą Prawo budowlane). W przypadku wątpliwości można zwracać się również do inspektorów nadzoru budowlanego lub innych ekspertów z tej dziedziny. Wiele cennych informacji dostarczają także wyspecjalizowane firmy konsultingowe zatrudniające ekspertów z odpowiednią wiedzą.