Zakup własnego mieszkania łączy się z kilkoma istotnymi kwestiami, o których powinniśmy pamiętać podczas odbioru mieszkania, jak i po jego odbiorze z rąk dewelopera.

Dokładne sprawdzenie stanu technicznego

Podczas odbioru mieszkania sporządzany jest protokół odbioru, który zawiera wszystkie wady i usterki lokalu zauważone podczas przeglądu stanu faktycznego. Przy odbiorze technicznym powinniśmy zwrócić uwagę na najmniejsze elementy i uchybienia powstałe podczas prac budowlanych. Każde niedopatrzenie z naszej strony spowoduje, że będziemy musieli z własnych pieniędzy naprawić uszkodzenie powstałe z winy dewelopera. Protokół powinien zawierać datę i podpis dewelopera oraz nabywcy. Warto pamiętać, że deweloper ma 14 dni, aby odnieść się do powstałych wad i 30 dni na ich naprawę. Jeżeli deweloper nie prześle swojego stanowiska ani nie naprawi uszkodzeń, dalsze rozstrzygnięcie sprawy należy do sądu.

Przenoszenie własności

Jeżeli odbiór mieszkania został przeprowadzony poprawnie, następnie musimy podpisać umowę przeniesienia własności. Umowę przeniesienia praw własności do lokalu podpisujemy w formie aktu notarialnego. Należy pamiętać, aby dokładnie przejrzeć wszystkie dokumenty. Zazwyczaj umowa podpisywana jest po zakończeniu odbioru technicznego lokalu i wiąże się z wizytą u notariusza. W niektórych sytuacjach przyszli właściciele zapraszani są do podpisania umowy kilka miesięcy od zakończenia formalności po odbiorze technicznym mieszkania od dewelopera.

Formalności po odbiorze mieszkania

Kolejne czynności i kwestie urzędowe załatwiamy po odbiorze mieszkania i podpisaniu umowy przenoszącej własność. W pierwszej kolejności powinniśmy się udać do sądu, aby wpisać hipotekę do księgi wieczystej, jeżeli zaciągnęliśmy kredyt hipoteczny na zakup mieszkania. Chcąc dopełnić formalności po odbiorze mieszkania, musimy również pójść do urzędu miasta lub gminy i tam zgłosić nabycie lokalu. Urząd od tej pory będzie naliczał podatek od nieruchomości.

Podpisując umowę z deweloperem, powinniśmy zwrócić uwagę na termin zakończenia prac budowlanych, termin przeniesienia własności i odbioru. Podpisując umowę, warto też zagwarantować sobie możliwość otrzymania kluczy przy odbiorze technicznym. Dzięki temu będziemy mogli rozpocząć prace wykończeniowe, co dalej spowoduje wcześniejsze zamieszkanie w lokalu.

To, co po odbiorze mieszkania od dewelopera warto wykonać, należy do czynności kontrolnych. Dzięki nim będziemy mieli pewność, że nieruchomość spełni nasze potrzeby i będzie służyła bez konieczności naprawy.