Każdy lokal powinien być zgodny ze wszelkimi wymogami bezpieczeństwa, w tym z utrzymaniem pożądanego stanu technicznego. Na to wszystko wpływa prawidłowe funkcjonowanie instalacji i wszystkich urządzeń w lokalu, a to z kolei kontrolowane jest przez specjalistów z zakresu budownictwa na zlecenie zarządców bądź właścicieli domostw. Jakich budynków dotyczy przegląd budowlany? Dlaczego się go robi? Ile kosztuje okresowy przegląd? Czytaj dalej!

Przegląd budowlany — których konstrukcji dotyczy?

Profesjonalne przeglądy elewacji oraz instalacji dotyczą przede wszystkim budynków szczególnie narażonych na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych w tym budynków mieszkalnych. Mowa o takich zagrożeniach, których wpływ zagraża życiu i bezpieczeństwu wszystkich lokatorów, a także środowisku i samej konstrukcji. W przeglądzie należy trzymać się z góry ustalonych kroków, o którym wspomina, chociażby Dziennik Ustaw.

Według rozporządzania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych przegląd roczny budynku musi obejmować:

  • stan techniczny zewnętrznych warstw izolacji budynku, w tym elementów ścian z zewnątrz (czyli gzymsy, filary, ganki), balkonów oraz balustrad,
  • wszystkich urządzeń zamocowanych do dachu i ścian nieruchomości, w tym pokryć dachowych,
  • instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • urządzeń ochrony przeciwpożarowej budynku,
  • elementów instalacji kanalizacyjnej odprowadzających ścieki z budynku i przejść instalacyjnych budynku.

Treść ustawy obejmuje również sprawdzenie stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej wszystkich elementów budynku oraz wszystkich pozostałych elementy budynku, w tym należy zwrócić uwagę estetykę budynku i jego otoczenia. A kto odpowiada za to wszystko?

Kto jest odpowiedzialny za przegląd techniczny obiektu budowlanego?

Właściciele, zarządcy oraz wszyscy użytkownicy obiektów budowlanych — to na ich barkach spoczywają obowiązki w zlecaniu napraw i okresowych kontroli. Powyższe osoby muszą na własną rękę usunąć stwierdzone w wyniku kontroli uszkodzenia zagrażające konstrukcji i życiu lub zdrowiu przebywających w nim ludzi.

Najczęściej w tym celu kontrole zleca się osobom o uprawnieniach budowlanych w odpowiedniej specjalności. Z kolei samą częstotliwość przeglądów technicznych obiektów budowlanych swobodnie może ustalać właściciel nieruchomości, najczęściej jednak takie kontrole zleca się raz w roku.

Ile kosztuje okresowy przegląd budynku?

Nie ma jednej ceny, bo koszt za najpowszechniej wybierany przegląd budowlany (roczny) uzależniany jest od metrażu. Cena kontroli wynosi ok. 1 zł za 1 m² (dla użytkowej powierzchni do 500 m²). Jeśli zaś chodzi o budynki biurowe, przemysłowe, czy inne wielkoprzemysłowe konstrukcje, to w tych przypadkach niezbędna będzie wycena indywidualna. Teraz już wiesz, że przegląd okresowy budynku to rzecz obowiązkowa w kwestii bezpieczeństwa zarówno środowiska, jak i mieszkańców konkretnego lokum.