Kierownik budowy jest z pewnością jednym z najważniejszych pracowników na budowie. Koordynuje pracę i zarządza wszystkimi procesami. Za jego obecność odpowiada sam inwestor.

Kto może być kierownikiem budowy?

Będzie to osoba, która musi spełnić dużą liczbę wymagań uregulowanych Ustawą o Prawie Budowlanym. Będzie to absolwent studiów wyższych. Wymagane kierunki to architektura lub budownictwo. Musi on także posiadać stosowne uprawnienia związane z pełnieniem samodzielnych funkcji technicznych. Takie uprawnienia zdobywa się z kolei na studiach odpowiednich dla określonej specjalizacji i podczas kilkuletniej praktyki odbytej na placu budowy. Powinna ona oczywiście obejmować funkcje techniczne, pełnione pod opieką osoby dysponującej uprawnieniami budowlanymi bez żadnych ograniczeń. Praktyka może także wiązać się z pracami projektowymi. Rzecz jasna, pozytywnie zdane egzaminy to także podstawa.

Ile zarabia kierownik budowy?

Osoby zainteresowane tym stanowiskiem z pewnością zadają sobie pytanie: ile bierze kierownik budowy? Obecnie mediana wskazuje na kwotę nieco ponad 7 tysięcy zł brutto. Według danych w podziale na miasta kierownik budowy w Warszawie zarabia od 12 do 25 tysięcy zł. Warto też dodać informację o kolejnych statystykach: według nich co drugi kierownik budowy pobiera pensję w wysokości 5295-9213 zł brutto. Na zarobki przekraczające 9 tysięcy mogą liczyć ci najbardziej doświadczeni, opłacani przez znanych inwestorów. Dodatkowe profity to np. opłacanie prywatnego telefonu komórkowego, laptop czy samochód służbowy.