Musimy pamiętać, że niestety w przypadku gdy przejmujemy prawa własności do mieszkania licznik gazu nie jest automatycznie przepisywany na nas. Można spotkać się z opiniami, że nie warto się z tym spieszyć. Nic bardziej mylnego. Cała procedura jest tym łatwiejsza im wcześniej się nią zajmiemy.

Jak przepisać gaz?

Przepisanie liczniku gazu jest prostą procedurą niemal pozbawioną bardziej skomplikowanych elementów. Wystarczy, że przygotujemy następujące dokumenty:
1)Akt notarialny kupna nieruchomości
2)Wniosek o cesję licznika gazu(możemy pobrać gotowy w formie elektronicznej ze strony operatora lub bezpośrednio w placówce w formie papierowej)
3)Protokół zdawczo-odbiorczy licznika gazu

Protokół zdawczo odbiorczy na gaz – wzór operatora czy ręcznie spisany?

Najczęściej, tak samo jak w przypadku wniosku o cesję, tak gotowy wzór protokołu zdawczo-odbiorczy również znajdziemy na stronie lub w placówce operatora. Możliwe jest także stworzenie własnego protokołu zdawczo-odbiorczego lecz zwykle powoduje, że procedura cesji trwa dłużej. Co powinien zawierać protokół zdawczo-odbiorczy gazu?
Zwykle możemy podzielić go na dwie części. Pierwsza z nich zawiera informację dotyczące bezpośrednio mieszkania takich jak:
1)adres nieruchomości
2)numer fabryczny licznika gazu (znajdziemy go się na urządzeniu)
3)stan gazomierza
4)datę przekazania nieruchomości (czyli datę, kiedy podpisaliśmy protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania i dostaliśmy klucze)

Druga zaś, niemniej ważna, tyczy się byłego oraz nowego właściciela mieszkania. Musimy w niej podać:
1)imię i nazwisko,
2)numer ewidencyjny odbiorcy (jest to indywidualny numer klienta, który znajdziemy na umowie bądź fakturze),
3)numer PESEL,
4)dane kontaktowe
4)adres korespondencyjny (to tam zostanie wysłane rozliczenie końcowe)
5)decyzja o sposobie rozliczenia ewentualnej nadpłaty

Gotowy protokół zdawczo odbiorczy na gaz zawiera w sobie wypowiedzenie starej umowy z byłym właścicielem oraz podpisania umowy pomiędzy operatorem a nowym właścicielem na warunkach przedstawionych w ofercie. Co ciekawe protokół zdawczo odbiorczy gazu jest wiążący również gdy podczas jego podpisywania nie jest obecny przedstawiciel dostawcy gazu. W przypadku wystąpienia nadpłaty były właściciel ma do wyboru zasadniczo dwie opcje. Pierwszą z nich jest podanie numeru konta bankowego, celem zwrotu nadpłaty. Drugim wyjściem jest wskazanie adresu innej nieruchomości, dla której nadpłata stanie się zaliczką na poczet opłat za gaz. Oczywiście ta opcja jest możliwa tylko kiedy dostawcą dla wskazanej nieruchomości jest operator, z którym jest rozwiązywana umowa poprzez protokół zdawczo- odbiorczy.

 

*Potrzebujesz fachowej pomocy w odbiorze mieszkania lub domu w Warszawie i okolicy? Zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami, którzy przeprowadzą z Tobą ten proces w sposób bezpieczny!