Odbiór mieszkania to jedna z najistotniejszych formalności w kontekście całego procesu zakupowego. Jest to jedyny moment, w którym można domagać się od dewelopera wprowadzenia poprawek bądź wyeliminowanie ewentualnych nieprawidłowości.

Na czym polega odbiór techniczny mieszkania?

Odbiór mieszkania od dewelopera to nie wyłącznie oględziny- opiera się on na sprawdzeniu wszelkich kwestii technicznych, które wieńczy podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego. W czasie odbioru technicznego należy skupić się przede wszystkim na:

  • poprawności pionów i poziomów,
  • ewentualnych odchyłach,
  • poprawności zamontowania wszelkich instalacji,
  • szczelności okien,
  • prawidłowości wykonania balkonu lub tarasu.

Ocenie podlega także kondycja bloku, a więc klatek schodowych, elewacji i podobnych elementów. Bez względu na to, czy dobieramy mieszkania od 25 m2 do 50 m2, czy mieszkania powyżej 100 m2, należy dokładnie przyjrzeć się wszelkim szczegółom, zanim jeszcze podpiszemy dokumenty związane z odbiorem nieruchomości.

Od czego zależy czas odbioru mieszkania?

Czas odbioru mieszkania nie jest jednolity- wręcz przeciwnie, gdyż zależy od wielu istotnych czynników, w tym od:

  • metrażu nieruchomości,
  • ilości prac, jakie zobowiązał się wykonać deweloper,
  • wielkości budynku, w którym znajduje się mieszkanie,
  • ilości usterek, jakie zostaną odnotowane w momencie dokonywania oględzin.

Czas trwania odbioru- ile wynosi?

Minimalny czas trwania odbioru mieszkania od dewelopera wynosi około 1,5 godzin. Niemniej jednak w większości przypadków trudno zamknąć się nawet w 3 godzinach, jeśli pomiary mają być wykonane dokładnie, a ich wyniki nie będą pozostawiać wątpliwości. Najdłużej, bo około 4,-5 godzin, może trwać odbiór mieszkania powyżej 100 m2, natomiast nieco krócej będzie trwał odbiór nieruchomości od 50 m2 do 100 m2. Najbardziej czasochłonne staje się odebranie mieszkania, w którym odnotowano wiele usterek. Należy zgłosić je deweloperowi bądź jego przedstawicielowi, który dokona stosownych zapisów w dokumentacji. W takim przypadku odbiór może potrwać nawet 6 godzin.

Odbiór techniczny- samodzielnie czy z fachowcem?

Czas odbioru mieszkania zależny jest też od tego, czy dokonujemy go samodzielnie, czy też z pomocą fachowca. Profesjonalista dokładnie wie, jak poruszać się po mieszkaniu i w jaki sposób używać poszczególnych sprzętów pomiarowych. W ten sposób można zaoszczędzić nawet 1-1,5 godziny.

Załatwienie formalności związanych z odbiorem nieruchomości to proces, który trwa około 3-4 godzin. Pod uwagę należy wziąć też wpływ dodatkowych czynników na długość odbioru mieszkania, takie jak ewentualne usterki.