Rynek deweloperski w Polsce ma się – jeszcze – dość dobrze, choć trzeba uczciwie przyznać, że czas obecnej prosperity powoli mija. Niezależnie od aktualnego stanu rzeczy, sprawdźmy, którzy z deweloperów znajdują się w TOP 10 krajowego zestawienia.

Co bierzemy pod uwagę?

Deweloperzy oceniani są za całokształt podejmowanych działań. W rankingu bierze się pod uwagę to, jakie wyniki finansowe notowały firmy deweloperskie, a także jaką sumą aktywów dysponują na koniec 2022 roku. Na podstawie tych danych można oszacować bieżącą sytuację na rynku, a także dynamikę zachodzących na nim zmian (o których zresztą napiszemy później). Jak zatem wygląda ranking deweloperów za ostatni rok? Którzy z nich oddali największą ilość mieszkań w 2022 roku?

Uwaga! W zestawieniu podajemy nazwę podmiotu, jego lokalizację, a także – odpowiednio – sumę przychodów ze sprzedaży (w mln. złotych), wynik finansowy (w mln. złotych) i stan posiadanych aktywów (w mln. złotych).

  1. Grupa Kapitałowa Dom Development (siedziba Warszawa, woj. mazowieckie): 1897/325/3878.
  2. Grupa Kapitałowa Atal (siedziba Cieszyn, woj. wielkopolskie): 1679/331/3115.
  3. Grupa Kapitałowa Echo Investment (siedziba Kielce, woj. świętokrzyskie): 1533/205/6435.
  4. Grupa Kapitałowa Robyg (siedziba Warszawa, woj. mazowieckie ): 1300/397/3479.
  5. Grupa Kapitałowa Murapol (siedziba Bielsko-Biała, woj. śląskie): 1085/228/1621.
  6. Panattoni Development Europe (siedziba Warszawa, woj. mazowieckie):1047/169/716.
  7. Spravia (siedziba Warszawa, woj. mazowieckie): 983/132/2087.
  8. Grupa Kapitałowa Develia (siedziba Wrocław, woj. dolnośląskie):912/154/2681.
  9. Grupa Kapitałowa 7R (siedziba: Kraków woj. małopolskie):757/92/1282.
  10. Grupa Kapitałowa Victoria Dom (siedziba Warszawa, woj. mazowieckie): 515 /91/1192.

Analiza zestawienia

Na rynku deweloperskim sporo się zmienia. Powyższa lista świadczy o tym, że są podmioty, które – tak jak 7R, Victoria Dom, Matexi, i2 Development oraz GK HM Inwest – z roku na rok pną się coraz wyżej. Rekordowy wzrost (spoza notowania Top 10 deweloperów) notuje Matexi, które w 2018 roku zajmowało pozycję 64, a obecnie znajduje się na 15 miejscu.

O czym świadczą powyższe zmiany? Jedno jest pewne: w ostatnich miesiącach tempo sprzedaży i budowy mieszkań stopniowo spada. Wszystko wskazuje na to, że w 2023 roku wciąż będą budowane mieszkania, które uprzednio zostały sprzedane, ale i tak rynkowi grozi spowolnienie. Warto dodać, że najwięksi deweloperzy w Polsce coraz częściej interesują się modelem PRS (ang. private rented sector), czyli budową i sprzedażą nieruchomości na wynajem.

Reasumując, powyższa ocena może się jeszcze zmienić, ale wszystko wskazuje na to, że deweloperzy będą musieli zastanowić się nad formatem swojej działalności.