Ekspertyza budowlana może być przygotowana wyłącznie przez uprawnioną osobę, czyli rzeczoznawcę budowlanego, który ma odpowiednią wiedzę i kwalifikacje do stworzenia takiego dokumentu. Jej właściwe przygotowanie wymaga szczegółowych badań dotyczących danej nieruchomości, uwzględniając przy tym zastosowane materiały budowlane i wyliczenia związane z wytrzymałością elementów konstrukcyjnych. Jaka jest cena ekspertyzy?

Co to jest ekspertyza budowlana?

Ekspertyza budowlana to odpowiedni dokument poświadczający rzeczywisty i aktualny stan techniczny nieruchomości, dopuszczający budynek do bezpiecznego użytkowania. Może być wykorzystywana w sprawach karnych z zakresu prawa cywilnego oraz prawa budowlanego, między innymi przez policję, prokuraturę czy sąd albo Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Z czego składa się ekspertyza budowlana?

Ekspertyza techniczna budynku przygotowywana jest na podstawie szczegółowych badań obiektu. Jej sporządzenie pomaga wskazać przyczyny i skutki ewentualnych nieprawidłowości, ale również możliwości i sposobów ich usunięcia.

Profesjonalne ekspertyzy budowlane zawierają część opisową i obliczeniową. W takich dokumentach powinien być opis przedmiotu i celu, w jakim przygotowana jest ekspertyza budynku. Należy podać również formalne podstawy do jej sporządzenia. Kolejne elementy, które powinny się znajdować w pełnej dokumentacji to dokładnie opisane badania, które zostały wykonane wraz ze szczegółową dokumentacją fotograficzną i rysunkową.

Ile kosztuje ekspertyza budowlana?

W większości przypadków przygotowanie ekspertyzy budowlanej przez odpowiedniego fachowca, to koszt w granicach kilku tysięcy zł. Proste opinie techniczne będą nas kosztować około 1000 zł, ale jeśli chodzi o większe nieruchomości, takie jak biurowce czy galerie handlowe, to tutaj trzeba liczyć się już na nieco większe koszty.

Ostateczna cena ekspertyzy budowlanej uzależniona będzie również od warunków towarzyszących podczas jej sporządzania. Na jej koszt będzie miał wpływ termin przygotowania opinii, wielkości budynku, stopień zniszczenia, lokalizacja obiektu oraz dodatkowe informacje związane z przeprowadzonymi badaniami i uzyskanymi danymi, które mają znaleźć się w dokumentach.

Kto wykonuje ekspertyzę budowlaną?

Ekspertyza budowlana powinna zostać wykonana przez uprawnioną osobę do takich zadań, czyli rzeczoznawcę budowlanego. Taki specjalista ma nieograniczone uprawnienia z zakresu z budownictwa i może samodzielnie pełnić funkcję techniczną. Fachowiec powinien mieć również doświadczenie w przygotowywaniu opinii technicznych oraz w dziedzinach, które obejmują jego budowlane uprawnienia.

Opinia techniczna a ekspertyza budowlana

W wielu przypadkach nie trzeba sporządzać ekspertyzy budowlanej, ponieważ taki dokument niezbędny jest do przeprowadzenia modernizacji nieruchomości albo wprowadzenia różnych rodzaju zmian w budynku. W pozostałych przypadkach w zupełności wystarczy standardowa opinia techniczna.

Opinię techniczną możemy uzyskać od inżyniera posiadającego uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, który na podstawie oględzin budynku lub też jej dokumentacji projektowej, przygotuje odpowiedni dokument. Znajduje się tam jasno i konkretnie opisany stan techniczny mieszkania czy domu.