Każdy nowopowstający budynek musi spełnić szereg norm, dotyczących nie tylko bezpieczeństwa, ale też komfortu jego późniejszego użytkowania. Jedną z takich norm jest ta określająca minimalną wysokość pomieszczeń mieszkalnych.

Z czego to wynika?

Minimalna wysokość pomieszczeń mieszkalnych to wysokość zapewniająca zdrowe i komfortowe funkcjonowanie przyszłych mieszkańców pomieszczenia czy mieszkania. Nikt z nas chyba nie chciałby na co dzień spędzać czasu w pomieszczeniu, którego sufit znajduje się ledwie kilka centymetrów nad naszą głową. Należy też wziąć pod uwagę, że wzrost dorosłych ludzi bywa bardzo zróżnicowany, a minimalna wysokość mieszkań musi być dostosowana nie tylko do filigranowych, ale też do tych bardziej rosłych osób. Oczywiście – im wyższe pomieszczenia mieszkalne, tym większe koszty materiałów budowlanych i wykończeniowych, a potem też te związane z ogrzewaniem. Tym samym, „upychanie” większej liczby mieszkań w budynku o tej samej wysokości oznaczałoby dla inwestorów oszczędność. I przed tym oszczędzaniem na komforcie przyszłych użytkowników między innymi chroni norma budowlana, dotycząca minimalnej wysokości pomieszczeń mieszkalnych.

Minimalna wysokość mieszkania – jaka powinna być?

Prawo budowlane w tym zakresie określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065). Normy dotyczące wysokości pomieszczeń przedstawione są w formie czytelnej tabeli, z której jasno wynika, że pokoje w budynkach mieszkalnych oraz sypialnie 1-4-osobowe w budynkach zamieszkania zbiorowego muszą mieć co najmniej 2,5 metra wysokości. W tej samej tabeli określona jest również minimalna wysokość pomieszczeń mieszkalnych na poddaszu i wynosi ona 2,2 metra. Dobrze jest mieć świadomość, że pomieszczenia przeznaczone do pracy, jak i do pobytu stałego lub czasowego ludzi również podlegają przepisom o minimalnej wysokości.

Minimalna wysokość pomieszczeń w domach mieszkalnych

No dobrze, ale co jeśli nie jesteśmy inwestorem, planującym postawić wielopiętrowy blok, ale rodziną, której wszyscy członkowie są raczej niewysocy, budującą dla siebie niewielki domek? Czy możemy przymknąć oko na normy budowlane w kwestii minimalnej wysokości pomieszczeń? Oczywiście nie, przepisy prawa budowlanego dotyczą w takim samym stopniu wszystkich budowli. A aby przejść pozytywnie zarówno pierwszy, jak i każdy kolejny przegląd techniczny budynku, nasz jednorodzinny dom musi je spełniać. Warto zatem zapoznać się z najważniejszymi normami budowlanymi już na etapie planowania budowy i snucia marzeń o własnym domu, aby realnie oszacować koszty.