Podczas odbioru mieszania dogłębne sprawdzenie grubości i położenia względem siebie ścian to konieczność. Pomocna jest tu norma PN-B-10110, która określa dopuszczalne odchyłki w budownictwie ścian i w sztuce kładzenia warstw tynkarskich. Jakie są podstawowe założenia tej normy? Jaki jest wg. niej dopuszczalny błąd w kątach i grubościach ścian?

Odchyłki w konstrukcji ścian murowanych

Jakie są maksymalne odchyłki ścian murowanych? Norma PN-B-10110 jasno określa wymagania dotyczące kątów i powierzchni ścian. Zgodnie z jej zapisami:

  • Odchyłki w kątach prostych (np. na narożnikach) mogą wynieść maksymalnie 4 mm na 1 m.
  • Dopuszczalna krzywizna ścian od kierunku pionowego nie może być większa niż 3 mm na 1 m; 6 mm w pomieszczeniach o wysokości do 3,5 m oraz 8 mm w pomieszczeniach wyższych. Jak widać, dopuszczalne odchylenie ściany od pionu zależy od wysokości pomieszczenia.
  • Maksymalne, poziome odchyłki krawędzi nie powinny być większe niż 4 mm na długości 1 m, a ogólnie nie mogą być większe niż 8 mm, uwzględniając przestrzeń ograniczoną przegrodami pionowymi.

Normy a konstrukcje ścian o zróżnicowanym przeznaczeniu

Rolą ścian nośnych i działowych jest — jak sama nazwa wskazuje — przeniesienie ciężaru budynku i przedzielenie pomieszczeń w taki sposób, aby zyskać odpowiedni efekt funkcjonalny. Dlatego podczas odbioru budynku zwraca się szczególną uwagę na ich grubość. Warto dodać, że wartość ta jest zależna od szeregu różnych czynników, w tym konstrukcji ściany, zastosowanych materiałów budowlanych i użytych ociepleń. W praktyce oznacza to, że grubość ściany nośnej powinna oscylować w zakresie od 18 do nawet 25 cm. Z kolei grubość ścian działowych powinna wynosić od 8 do nawet 18 cm. Dzięki temu (a także dzięki zastosowaniu odpowiednich materiałów) ściany wyróżniają się wysoką wytrzymałością, trwałością (nawet w toku długotrwałej eksploatacji), a także niską nasiąkliwością i mrozoodpornością. Warto również dodać, że istnieją również odrębne normy dla budynków prefabrykowanych. W tym przypadku grubość ściany szkieletowej powinna wahać się w granicach od 140 do nawet 300 mm.

Konstrukcja budynku ma również wpływ na to, jaka powinna być grubość ścian między mieszkaniami w bloku, ale też w domu i w szeregowcu. Jeśli mowa tu o ścianach fundamentowych, to ich grubość będzie wahać się w granicach od 20 do nawet 30 (i więcej) cm.

Odchyłki w wymiarowaniu i grubości ścian warto od razu zgłaszać do poprawki, celem uzyskania optymalnego poziomu komfortu i bezpieczeństwa w domu lub mieszkaniu.