Teraz trudno jest znaleźć mieszkanie, którego lokatorzy nie dokonali w nim żadnych napraw. Wiele osób nie decyduje od razu o przebudowie standardowego mieszkania, ponieważ nie jest to łatwa sprawa. Trzeba zebrać szereg dokumentów, na podstawie których zostanie udzielone pozwolenie na wykonanie pracy. Koordynacja przebudowy jest konieczna, aby uzyskać jeszcze przed rozpoczęciem prac naprawczych, aby nie trzeba było przerabiać już wykonanej pracy, ponieważ w przypadku nieprzestrzegania jakichkolwiek wymagań można zmusić do przywrócenia wszystkiego do pierwotnej postaci.

Dlatego, aby uniknąć sporów ze wspólnotą, organami państwowymi, grzywnami, najlepiej jest zapoznać się z podstawowymi zasadami przebudowy mieszkania. Przebudowa może być dwojakiego typu: prosta i złożona. Aby zgłosić prostą przebudowę wystarczy przedstawić szkic. Skomplikowane przebudowy uzgadniane są na podstawie szczegółowego projektu przebudowy oraz opinii technicznej wydanej w analizie konstrukcji wspierających całego domu.

KROK 1
Planowanie zmian warto zacząć od przejrzenia regulaminu wspólnoty mieszkaniowej. Zdarza się bowiem, że właściciel budynku zobowiązuje mieszkańców do powiadomienia zarządu o planowanym remoncie w mieszkaniu. Sprawdzenie tego pozwoli nam uniknąć kar ustawowych. Zdarza się, że część prac możemy przeprowadzić bez występowania o zgodę wspólnoty, jednak jeżeli planujemy przeprowadzić prace zewnętrzne – konieczne jest poinformowanie wspólnoty.

KROK 2
Jeśli podczas przebudowy zostaną dotknięte konstrukcje nośne i podłogi, a także instalacje wentylacyjne i techniczne, konieczne jest zapewnienie projektu takich prac. Projekt może być odrzucony, jeśli zamierzasz zdemontować ścianę nośną lub zrobić otwory w takich ścianach. Zabronione jest łączenie kuchni z łazienką, przenoszenie grzejników na przeszkloną loggię i zwiększanie obciążenia podłogi między piętrami. Nie można przenieść łazienki ani kuchni, tak aby znajdowały się one nad salonem sąsiadów poniżej. Biorąc udział w przebudowie loggi i balkonów, można odmówić zgody na to, czy oszklenie lub zwiększenie objętości balkonu wpłynie na ogólny wygląd architektoniczny całego budynku. W związku z powyższym wszelkie prace, które wiążą się z przebudową części wspólnych, wymagają zgłoszenia bądź uzyskania pozwolenia na budowę.

KROK 3
W praktyce często właściciel mieszkania nie jest pewien, czy planowany przez niego zakres prac kwalifikuje się do remontu, czy przebudowy. W takiej sytuacji lepiej dokonać zgłoszenia w odpowiednim urzędzie, opisując zamierzone prace i poczekać na odpowiedź ok. 30 dni.

Nieprzestrzeganie zasad, jak już wspomniano, można powodować powstanie równych nieprzyjemnych sytuacji. Ponadto po nieskoordynowanej przebudowie mieszkania, w przyszłości nie będzie można go sprzedać. Dlatego lepiej być obywatelami przestrzegającymi prawa, aby unikać problemów i żyć w komforcie.

*Sprawdź, jak wyglądają przeglądy obiektów budowlanych w Renomabud.