Zgodnie z polskim prawem budowlanym, każdy zarządca lub właściciel nieruchomości jest zobowiązany do przeprowadzenia kontroli instalacji elektrycznej raz na 5 lat. Jest to minimalna częstotliwość, co oznacza, że sprawność działania instalacji elektrycznej w budynku może być sprawdzana częściej. Przepisy odpowiadają na potrzebę obniżenia ryzyka pożarowego oraz obniżenia ryzyka porażenia prądem mieszkańców i innych osób przebywających na terenie nieruchomości.

Obowiązkowy przegląd instalacji elektrycznej – przepisy

Okresowy przegląd instalacji elektrycznej wpisuje się w całościowy okresowy przegląd techniczny budynku, który należy wykonać w budynku. W zakres takiego przeglądu technicznego, wykonywanego obowiązkowo raz na 5 lat, wchodzi całościowa ocena przydatności budynku do użytku. Ocenie poddawana jest również aktualna przynależność budynku w warstwie estetycznej do otoczenia. Wynika to z przepisów prawa budowlanego (artykuł 62 ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. [Dz. U. nr 106 z 2000 r. poz. 1126 z późniejszymi zmianami]). W tych przepisach opisana jest m.in. konieczność sprawdzenia instalacji elektrycznej. W jej zakres wchodzi sprawdzanie sprawności połączeń elektrycznych, a także przeprowadzenie inwentaryzacji zabezpieczeń oraz podjętych środków w celu ochrony przed porażeniami. Weryfikuje się również, na ile odporna jest izolacja przewodów elektrycznych w instalacji.

Przegląd instalacji elektrycznej co 5 lat – co wchodzi w zakres kontroli?

W trakcie przeglądu instalacji elektrycznej przeprowadza się kontrolę przewodów elektrycznych, które są widoczne z punktu widzenia użytkownika nieruchomości, robi się pomiary kontrolne, a także dokonuje się prób eksploatacyjnych. Konieczne jest także obejrzenie przewodów ochrony przeciwporażeniowej. Specjalista z uprawnieniami przegląda stan przewodów zewnętrznych, ich izolatorów, a także sposobu, w jaki zostały przymocowane. Dodatkowo, sprawdza się stan dławików w miejscu, gdzie przewody elektryczne wprowadzane są do skrzynek przyłączeniowych. Weryfikuje się osłony przeciw porażeniom oraz to, czy zabezpieczenia antyporażniowe są gotowe. Ocenie poddaje się też gotowość urządzeń alarmujących i sterujących, które powinny uruchomić się w razie awarii lub uszkodzenia sieci.

Kto przeprowadza okresowy przegląd instalacji elektrycznej?

Okresowy przegląd instalacji elektrycznej w budynku przeprowadzany jest przez specjalistę, który posiada kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. Takie kwalifikacje są klasyfikowane do typu D. Uprawnienia weryfikowane są raz na 5 lat.

Kontrola obiektu budowlanego pod kątem sprawności i bezpieczeństwa działania instalacji elektrycznej powinna być dokumentowana. Wyniki takiej kontroli należy przechowywać przez wszystkie lata użytkowania instalacji, w specjalnej książce.

Interesuje cię przegląd instalacji elektrycznej cena? Sprawdź naszą ofertę: https://www.renomabud.pl/zakres-uslug/przeglady-okresowe-kontrole-obiektow-budowlanych/