Badania kamerą termowizyjną pozwalają na wykrycie licznych wad strukturalnych w obiektach. Co ważne, jest to technika nieinwazyjna, a zarazem skuteczna i wysoce precyzyjna. Dzięki niej można zlokalizować problemy konstrukcyjne bez fizycznej inspekcji.

Czym jest właściwie technika termowizyjna?

Termowizja stosuje promieniowanie podczerwone w celu wykrycia różnić temperatury w badanym budynku tudzież strukturze. Wszelkie obiekty o temperaturze wyższej od zera bezwzględnego emitują promieniowanie podczerwone. Podczas dokonywania pomiaru termowizyjnego można je wykryć, po czym przekształcić w wielobarwny obraz, który ukazuje się na ekranie komputera czy na wyświetlaczu urządzenia. Na podstawie uzyskanego obrazu można zlokalizować ewentualne wady konstrukcyjne w danym obiekcie.

Co można wykryć, dokonując audytu termowizyjnego?

Przeprowadzając audyt termowizyjny, jesteśmy w stanie wykryć wszelkie problemy i wady konstrukcyjne, a wśród nich można wymienić:

 • zerwane uszczelki w podwójnych szybach,
 • zawilgocenia,
 • uszkodzone czy też niewłaściwie funkcjonujące systemy ogrzewania promiennikowego, czy systemy ogrzewania podłogowego,
 • straty ciepła i infiltracja powietrza w ścianach, podłogach, sufitach, oknach, drzwiach,
 • niezaizolowane poddasze użytkowe,
 • niedociągnięcia czy też brakujące elementy ramy oraz pozostałe wady konstrukcyjne skutkujące utratą energii,
 • wycieki hydrauliczne,
 • prawidłowość działania izolacji,
 • mokra, uszkodzona czy brakująca izolacja,
 • niewidoczne przecieki dachowe,
 • wnikanie wody oraz wilgoć zlokalizowana wokół przejść, na fundamentach czy przegródce obiektu.

Technika termowizyjna jest też w stanie wykryć ewentualne problemy związane z instalacjami elektrycznymi takie jak zbyt wysokie natężenie prądu czy nierównomierne obciążenia. Mogą one skutkować awariami, przestojami w dostawie prądu oraz wyższymi rachunkami za energię elektryczną.

Badanie kamerą termowizyjną pomaga też skontrolować działanie całej instalacji fotowoltaicznej. Dzięki niemu da się zweryfikować to, czy nie dochodzi czasem do przegrzewania się ogniw. To jednak nie wszystkie możliwości, jakie daje nam badanie kamerą termowizyjną. Technologia ta okazuje się też wsparciem podczas wykrywania innych warunków, takich jak erozja czy szkodniki. Czynniki te powodują zmiany temperatur ściany, których nie da się wykryć w żaden inny sposób.

Technika termowizyjna gwarantuje sprawne, dokładne i szybkie wykrycie wszelkich wad strukturalnych. Co ważne, urządzenia te wykrywają nawet niewielkie zmiany temperatury. Dzięki nim da się bez trudu zidentyfikować problem i mu zaradzić.