Odbiór mieszkania od dewelopera to dla każdego ogromne przeżycie i wielka radość. Wymarzone klucze są w naszych rękach. Należy jednak pamiętać, o kilku kwestiach, które pomogą uniknąć problemów w przyszłości. Jakie są prawa kupującego podczas odbioru mieszkania? A jakie ma obowiązki? Odpowiedź przedstawiamy poniżej.

Jak wygląda odbiór mieszkania od dewelopera?

Odbiór mieszkania od dewelopera to moment, w którym kupujący sprawdza stan techniczny mieszkania i potwierdza, że jest ono zgodne z umową deweloperską. Typowy proces odbioru mieszkania od dewelopera zaczyna się od ustalenia terminu odbioru. Przed odbiorem mieszkania, kupujący powinien przeczytać umowę deweloperską, protokoły przekazania mieszkań oraz dokumentację techniczną. Następnie sprawdza się stan techniczny mieszkania i podpisuje protokół odbioru, a w zamian otrzymuje się komplet dokumentów i klucze. Kupujący opłaca wszelkie należności, a kolejnym etapem przed zamieszkaniem jest zameldowanie się w nowym mieszkaniu.

Prawa kupującego przy odbiorze mieszkania

Kupujący, który odbiera mieszkanie od dewelopera, ma wiele praw i obowiązków. Przede wszystkim, przed podpisaniem protokołu odbioru powinien dokładnie sprawdzić stan techniczny mieszkania oraz zgodność z warunkami zawartymi w umowie deweloperskiej.

Oto lista najważniejszych praw kupującego podczas odbioru mieszkania od dewelopera:

  • prawo do odbioru mieszkania w stanie zgodnym z umową deweloperską
  • prawo do złożenia reklamacji, jeśli mieszkanie nie spełnia umownych warunków, wtedy możliwa jest reklamacja.
  • prawo do otrzymania dokumentacji technicznej mieszkania, takiej jak instrukcje obsługi urządzeń i instalacji
  • prawo do wglądu w dokumentację dotyczącą budowy i uzyskanych pozwolenia na budowę
  • prawo do odstąpienia od umowy w przypadku rażącego naruszenia umowy przez dewelopera.

Obowiązki kupującego przy odbiorze mieszkania od dewelopera

Przy odbiorze mieszkania od dewelopera kupujący ma też szereg obowiązków. Ważne jest przygotowanie wcześniej listy dokumentów do odbioru mieszkania i sprawdzenie jej, a także listy poszczególnych kroków, które należy wykonać (pozwoli to uniknąć zapomnienia o czymś). Podczas odbioru mieszkania należy sprawdzić wszystkie jego wady – widoczne jak i mogą być ukryte. Do obowiązków kupującego należy:

  • dokładne sprawdzenie stanu technicznego mieszkania oraz zgodności z umową deweloperską
  • sporządzenie protokołu odbioru mieszkania, w którym zawarte są wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące stanu technicznego mieszkania
  • zapoznanie się z instrukcjami obsługi urządzeń i instalacji znajdujących się w mieszkaniu
  • terminowe dokonanie płatności wynikających z umowy deweloperskiej
  • zawiadomienie dewelopera o wszelkich nieprawidłowościach lub usterkach, które zostaną zauważone po odbiorze mieszkania – warto znać swoje prawa konsumenckie w tej kwestii, żeby chociażby mieć pewność po czyjej stronie są koszty usunięcie wad.

Ważne jest, aby kupujący dokładnie zapoznał się z umową deweloperską i warunkami odbioru mieszkania przed podpisaniem umowy. W ten sposób będzie miał pewność, że otrzyma mieszkanie zgodne z umową i w pełni spełniające jego oczekiwania.