Koniec budowy dla indywidualnego inwestora nie oznacza, że może od razu zamieszkać w nowym domu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami trzeba jeszcze złożyć stosowne zawiadomienie bądź też uzyskać pozwolenie na użytkowanie. Niewielkie z pozoru różnice warte są uwagi, ponieważ niezastosowanie się do nich może oznaczać poważne konsekwencje, także finansowe. Wysokość kary administracyjnej zależy od rodzaju budynku oraz jego wielkości.

Odbiór budynków w Warszawie i okolicach

Tak jak i w innych regionach, odbiór budynków w Warszawie i okolicach oznacza konieczność złożenia wniosku jeszcze przed formalnym zamieszkaniem. Zarówno wniosek o pozwolenie na użytkowanie, jak również zawiadomienie składa się do powiatowego (dzielnicowego) inspektoratu nadzoru budowlanego. Przepisy nie określają terminu, kiedy należy zgłosić koniec budowy. Podają jedynie, że należy to uczynić przed zajęciem budynku.

Zawiadomienie składane do urzędu o zakończeniu budowania domu

Inwestor zobowiązany jest dostarczyć do komórki urzędu następujące dokumenty: oryginał dziennika budowy, oświadczenie kierownika budowy o zgodności z projektem i obowiązującym stanem prawnym, oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego porządku terenów wokoło budynku, protokoły badań i weryfikacji stanu wszelkich instalacji (wodno-kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej, kominowej, wentylacyjnej), inwentaryzację wykonaną przez geodetę, kopię świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu i potwierdzenie odebrania wykonanych robót przez przedsiębiorcę sieciowego.

Wniosek o legalizację zamieszkania w nowo wybudowanym domu

Aby złożyć wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu, należy dostarczyć te same dokumenty, jak w przypadku zawiadomienia oraz kilka innych, jak oświadczenia wydane przez Państwową Straż Pożarną i Państwową Inspekcję Sanitarną. Zgodnie z literą prawa jeśli te ograna w ciągu 14 dni nie wydadzą opinii w tej kwestii, uznaje się automatycznie, że nie wnoszą uwag czy sprzeciwu. Tak w skrócie wygląda odbiór budynku. Warszawa nie jest tu wyjątkiem.

Odbiór budynków w Warszawie czy okolicach wygląda podobnie i zwłaszcza dla indywidualnych inwestorów jest sporym wyzwaniem. Dlatego warto skorzystać z usług fachowców, jak pracownicy RenomaBud (np. inspektor nadzoru budowlanego), którzy zajmą się gromadzeniem i dostarczeniem wszelkiej dokumentacji. Należy jeszcze wspomnieć, że samo zgłoszenie (zawiadomienie) bez konieczności złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu wystarczy w przypadku większości budynków użytkowanych jako mieszkalne.