Wybudowanie wymarzonego domu wiąże się z wieloma obowiązkami biurokratycznymi, nie tylko przed rozpoczęciem głównych prac, ale przede wszystkim w trakcie ich trwania. Nad całym procesem stawiania budynku jednorodzinnego czuwa inspektor nadzoru budowlanego, który dba o to, aby wszystko przebiegało według prawa. Często jego funkcja mylona jest z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Jednak obie te posady znacząco się od siebie różnią. Czy zaleca się więc zatrudnić inspektora nadzoru?

Definicja nadzoru budowlanego

Na wstępie wskazane jest zapoznanie się z definicją nadzoru budowlanego, która jest określona w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku. Mianowicie nadzór budowlany sprawuje stałą kontrolę nad wszystkimi etapami robót. W sytuacji, gdy jesteśmy w trakcie stawiania domu jednorodzinnego, najbardziej powinna nas zainteresować praca inspektora budowy, który swoją uwagę skupia głównie na przestrzeganiu i odpowiednim stosowaniu przepisów prawa budowlanego, zarówno podczas trwania budowy, jak i po jej zakończeniu. Prócz tego do jego obowiązków należy m.in.:

  • sprawdzanie obiektów budowlanych na etapie ich użytkowania,
  • wydawanie postanowień o wymierzeniu kary w przypadku wykrycia błędów budowlanych,
  • wydawanie nakazów o rozbiórce obiektów.

Dlaczego warto postawić na specjalistę?

Należy zaznaczyć, że inspektor nadzoru budowlanego nie musi działać w interesie inwestora. Musi on ściśle podporządkować się prawu oraz ze szczególną rzetelnością oceniać przebieg wszystkich prac budowlanych.

W przypadku, gdy chcemy mieć pełne przekonanie, że na placu budowy będzie ktoś, kto klarownie zasygnalizuje najlepsze rozwiązania dla nas, wskazane jest zatrudnienie inspektora nadzoru inwestorskiego. Dzięki jego doświadczeniu, mamy gwarancję, że nasz budynek wielorodzinny będzie powstawał zgodnie ze sztuką.

Zadaniem specjalisty w tej dziedzinie jest kontrolowanie tego, co dzieje się na placu budowy. Oprócz nadzorowaniu prac, tak by były zgodne z projektami architektonicznymi, profesjonalista wykonuje zadania:

  • zatwierdza kolejne etapy budowy,
  • kontroluje dziennik budowy,
  • zatwierdza w dzienniku budowy wykonanie wszystkich prac,
  • kontroluje jakość materiałów, wykorzystywanych do budowy,
  • pilnuje, by budowa odbywała się w określonych wcześniej ramach czasowych.

Podjęcie współpracy z inspektorem pozwala na uniknięcie przykrych skutków po wizycie kontrolującej organów nadzoru budowlanego.

Należy pamiętać, że inspektor nadzoru inwestorskiego powinien być osobą niezależną od ekipy budowlanej, która wykonuje wszelkie prace. Wtedy będziemy pewni, że działa tylko i wyłącznie w naszym interesie.