Kierownik budowy to osoba, która przejmuje dużą część obowiązków związanych z budową domu. Właśnie ta osoba posiadająca pełne uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, doświadczenie i przygotowanie zawodowe do sprawowania nadzoru wykonywanych robót budowlanych.

Podczas prac budowlanych właściciel ponosi odpowiedzialność prawną i finansową za większość działań związanych z budownictwem m.in. również załatwia wszystkie sprawy urzędowe. W części z tych obowiązków mogą nam jednak pomóc zatrudnieni fachowcy, m.in. kierownik budowy. On zadba o jakość oraz prawidłowość wszystkich wykonywanych robót budowlanych. Zatrudnienie profesjonalnego kierownika budowy jest inwestycją, która zwróci się na etapie budowy oraz wielokrotnie w tracie eksploatacji budynku.

Co należy do obowiązków kierownika budowy?
• wizyty na budowie oraz dodatkowe kontrolne sprawdzające
• szczegółowa weryfikacja projektu budowlanego pod kątem przydatnych zmian eksploatacyjnych
• szczegółowy nadzór i odbiór elementów konstrukcyjnych oraz izolacyjnych
• prowadzenie dokumentacji budowy
• konsultacje telefoniczne
• badania termowizyjne i wilgotnościowe po zakończeniu robót izolacyjnych
• badania inspekcyjne kanalizacji i przewodów kominowych

Profesjonalna opieka oraz zaangażowanie w budowę wymaga czasu oraz poświecenia. Szczegółowy odbiór wszystkich etapów i elementów budowy powinien być cechą dobrego kierownika budowy. Często jego praca jest bardzo przydatna dla inwestorów nieposiadających wystarczającej wiedzy z zakresu znajomości prawa budowlanego, norm oraz rozporządzeń, nieposiadającym odpowiedniego sprzętu i narządzi do oceny jakości robót.
Również jest to człowiek, który za ustalonym wynagrodzeniem od inwestora staje się odpowiedzialny za przebieg prac budowlanych, również za ewentualne nieprawidłowości.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia kierownika budowy, zapoznaj się z ofertą na stronie: Kierownik budowy Warszawa