W branży budowlanej funkcjonuje kilka podstawowych terminów określających sposób oceny stanu budowli, do których dokumentacji upoważnieni są eksperci w tej dziedzinie. Do najczęściej stosowanych w diagnostyce budowlanej pojęć zalicza się ekspertyza techniczna. Czym ona jest i co powinna zawierać?

Ekspertyza techniczna budynku – co to jest?

Ekspertyza techniczna to studium przyczynowo – skutkowe stanu budynku, które pozwala na ocenę jego stanu technicznego. Stanowi ona złożony proces, za którego przeprowadzenie powinien być odpowiedzialny rzeczoznawca budowlany posiadający odpowiednie doświadczenie oraz uprawnienia. Wykonanie ekspertyzy technicznej wymaga przeprowadzenia badań oraz wyliczeń wytrzymałościowych ścian, fundamentów, elewacji, stropów, dachu i innych elementów składających się na całą konstrukcję. Profesjonalna analiza uwzględnia wszelkie procesy zachodzące podczas budowy i użytkowania budynku, a jej przeprowadzenie pozwala na dostarczenie wniosków stanowiących podstawę do dalszego postępowania z przedmiotem ekspertyzy.

Ocena stanu technicznego budynku – co powinna zawierać ekspertyza techniczna?

Prawidłowo przeprowadzona przez rzeczoznawcę ekspertyza techniczna danego budynku powinna zawierać elementy, które pozwolą na uzyskanie kompletnej dokumentacji oraz wielu cennych informacji dotyczących stanu technicznego budynku. Do podstawowych elementów ekspertyzy technicznej zalicza się:
• określenie celu przeprowadzanych analiz oraz zakresu opracowania uzyskanych informacji
• podstawy formalne opisujące badane elementy i rozwiązania konstrukcyjne
• zestawienie informacji stanowiących podstawę opracowania
• opis stanu technicznego budynku
• przeprowadzenie analizy technicznej dotyczącej występujących w konstrukcji zjawisk i ich przyczyn
• wyniki przeprowadzonych badań i obliczeń
• wnioski i zalecenia
Na podstawie przeprowadzonej ekspertyzy technicznej możliwe jest uzyskanie szeregu przydatnych informacji dotyczących oceny stanu technicznego badanego obiektu budowlanego oraz oceny ewentualnych uszkodzeń i przyczyn ich powstawania. Tego rodzaju analiza umożliwia także zdobycie rekomendacji dotyczących budynku w zakresie jego ewentualnej naprawy, rozbudowy, przebudowy, modernizacji zmiany sposobu wykorzystania.

Ekspertyza techniczna budynku – kiedy się zdecydować?

Ekspertyza techniczne budynków mieszkalnych i gospodarczych to proces, który pozwala na uzyskanie wielu cennych informacji dotyczących stanu technicznego badanego obiektu. Jej przeprowadzenie jest zalecane w kilku przypadkach, takich jak zakup domu na rynku wtórnym oraz modernizacja czy przebudowa istniejącego już obiektu. Ponadto ekspertyza techniczna jest konieczna w przypadku pojawienia się wad konstrukcyjnych, niepojących pęknięć lub rys oraz wystąpienia wydarzeń losowych wpływających na stan budynku lub jego część.

Ekspertyza techniczna budynku cena

Przeprowadzenie oraz wydanie ekspertyzy budowlanej to złożony proces, którego cena uzależniona jest od szeregu czynników. Koszty związane z jej przeprowadzaniem zależą m.in. od warunków towarzyszących przeprowadzaniu analizy, rodzaju przeprowadzonych badań, charakterystyki dokumentu, udział specjalistów, terminu wykonania opinii oraz czynników bezpośrednio dotyczących badanego obiektu, takich jak jego wielkość, lokalizacja czy stopień zniszczeń.

*Zapraszamy do Renomabud – gdzie wykonujemy specjalistyczne ekspertyzy techniczne budynków – Warszawa i okolice.