Kierownik budowy

Firma RenomaBud oferuje pełny nadzór oraz profesjonalną opiekę na Twoją budową. Profesjonalna opieka i sprawdzony kierownik budowy to gwarancja satysfakcji i zadowolenia każdego Klienta. Podstawą oraz wyznacznikiem pełnienia tej funkcji są dla nas obowiązki zapisane w ustawie Prawo Budowlane oraz przepisach technicznych.

Prowadzimy kompleksowo budowę w zakresie nadzoru nad wykonywanymi czynnościami, zgodności z Prawem budowlanym oraz projektem, jak i zajmujemy się pełną dokumentacją budowy.

 

Naszym celem jest prowadzenie budowy w sposób jak najbardziej dostosowany do oczekiwań inwestora przy zachowaniu wszystkich najwyższych standardów oraz wiedzy technicznej.

 

Współpraca w zakresie kierowania budowa zaczyna się od wspólnej analizy kierownika budowy z inwestorem projektu budowlanego, wyznaczeniu kluczowych elementów podlegających kontroli oraz ustaleniu wspólnego stanowiska działania. Dzięki takiemu podejściu kluczowe monety budowy będą miały właściwy i fachowy nadzór kierownika budowy.

 

Kluczowymi głównymi momentami na jakich powinniśmy być to:

 

Kontrole niezbędne są aby możliwe było wykrycie wszelkich nieprawidłowości oraz podjęcie natychmiastowych działań przez kierownika budowy eliminujących wykryte błędy. Takie działania wykluczą wszelkie możliwe problemy w trakcie realizacji budowy jak i po jej zakończeniu w okresie użytkowania inwestycji.

Koszt pełnienia funkcji Kierownika Budowy domu jednorodzinnego uzależniony jest od wielkości budynku oraz ilości wizyt ustalonej wspólnie z inwestorem.

Zapraszamy do kontaktu wspólnie wynegocjujemy najlepsza cenę.